• HOME
  • 11 moji no satsujin

11 moji no satsujin (2011)


Mystery

2011 Year 112 Mins 6.9 Imdb

Hiromi Nagasaku

11 moji no satsujin Movie Information

  • Production Co: Fuji Television Network
  • Released: 10 June 2011
  • Imdb Rating: 6.9
  • Runtime: 112 Mins.
  • Writer: Keigo Higashino
  • Director: N/A
  • Cast: Hiromi Nagasaku

11 moji no satsujin Subtitles (1 subtitles)

Sitemap